مقالات و اخبار

در بخش مقالات و اخبار، هم تازه ترین نوشته ها و یافته های علمی خویش را با شما در میان میگذاریم و هم درباره رویدادها و اخبار هومیوپاتی برای شما مطالبی منتشر می کنیم.

دیابت

با این که هومیوپاتی را میتوان برای درمان بیماریهای گوناگونی مورد استفاده قرار داد، بخشی از مقالات، به شکل ویژه به بیماران دیابتی اختصاص دارد.
مطالعه بیشتر>

تماس سریع

اسکایپ: saghanoor
ایمیل: drsadeghi.h[at]gmail[dot]com